KLOOSTER

Algemene Voorwaarden Stg Avant Spirit

Algemene voorwaarden Avant Spirit

 

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor cursussen en overige activiteiten van Avant Spirit

INSCHRIJVING

 

 • Inschrijving voor de cursus en overige activiteiten[1] vindt uitsluitend plaats door middel van het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier van het gewenste programma of door telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat. Je kunt ons ook een email sturen. De inschrijving is pas geldig wanneer je van ons een inschrijfbevestiging hebt ontvangen en het eventuele cursusgeld op de rekening van Avant Spirit is bijgeschreven.
 • Door inschrijving aanvaard je de toepassing van deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden).

 

ANNULERING

 

ANNULERING DOOR AVANT SPIRIT

 

 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor om een programma bij onvoldoende aanmeldingen of een andere dwingende reden te annuleren. Bij annulering door Avant Spirit ontvang je het volledige inschrijfgeld terug.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor om bij ontstentenis van de oorspronkelijke trainer een andere trainer in te zetten of de cursus te verplaatsen naar een andere datum dan wel kosteloos te annuleren. Bij annulering door Avant Spirit ontvang je het volledige inschrijfgeld terug.

 

ANNULERING DOOR DEELNEMER

 

 • Annulering door jou als deelnemer dient altijd schriftelijk te gebeuren. Datum poststempel/emaildatum geldt als annuleringsdatum.
 • Wanneer jij als deelnemer je deelname annuleert, betaal je bij annulering:
  • Tot twee weken voor aanvang: €50,00 administratiekosten
  • Twee weken tot een week voor aanvang: 50% van het deelnamebedrag
  • Binnen een week voor aanvang: 100% van het deelnamebedrag
  • Bij onderbreking deelname: 100% van het deelnamebedrag
 • Volledige restitutie van het inschrijfgeld is altijd mogelijk in geval van overlijden of ernstige ziekte van jouzelf, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval van een medisch noodzakelijke ingreep die jijzelf, je partner of kind moet ondergaan.
 • In sommige gevallen wijken wij af van onze standaard annuleringsregeling. Dit wordt dan vermeld in de desbetreffende brochure en op de website.

 

TARIEVEN

 

 • De tarieven en tarievenlijst zijn met zorg samengesteld. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Wij kunnen onze tarieven wijzigen. Avant Spirit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Leidend is de offerte.

 

BETALING

 

 • De kosten van de cursus zijn vermeld in de desbetreffende brochure en op de website: avantspirit.nl en www.emmausklooster.nl
 • Wanneer je inschrijving is geaccepteerd ontvang je hiervan een bevestiging en de factuur.
 • De betaling van de cursuskosten dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar altijd voor aanvang van de cursus.
 • Wanneer de inschrijving plaatsvindt nadat de cursus al is gestart, dien je het verschuldigde bedrag van de volledige cursus te voldoen voordat je deelname start. Neem een bewijs van betaling mee (bijvoorbeeld een schermafdruk) naar de cursus.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt de wettelijke rente berekend over het nog te betalen bedrag.
 • Avant Spirit is bij het in gebreke blijven van betaling bevoegd je niet tot een cursus toe te laten, zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan of daarvoor ten genoegen van Avant Spirit zekerheid is gesteld.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag, komen voor rekening van jou.

 

CURSUSBIJEENKOMSTEN

 

 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen de locatie van de cursus en de cursusdatum en -tijd te wijzigen. Hierover zal je schriftelijk of telefonisch worden geïnformeerd.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursus.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen je deelname aan een cursus te weigeren.
 • Avant Spirit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Avant Spirit samengestelde cursusmateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de cursusbijeenkomst. Je vrijwaart Avant Spirit voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 

OVERIG

 

GEBRUIK

 

 • Het is gebruikers niet toegestaan blijvende veranderingen aan te brengen in/om het Emmausklooster.
 • Gebruikers zullen zorgvuldig omgaan met de door Avant Spirit beschikbaar gestelde materialen en laten ruimtes schoon en netjes achter bij vertrek.
 • Avant Spirit kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten door gebruikers, noch voor diefstel of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

MAALTIJDEN

 

 • Wanneer je tijdens je verblijf maaltijden gebruikt in het Emmausklooster, is het van belang dat je minimaal een week voor aanvang van je verblijf doorgeeft of je voedingsallergieën (noten-, lactose- of glutenallergie) en/of specifieke dieeteisen (vegetarisch/veganistisch) hebt. Wij zullen ons best doen om zo goed mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Wanneer je dit later doorgeeft kunnen we niet garanderen dat we een (veilige en) passende maaltijd kunnen bieden.

 

KLACHTEN

 

 • Als je een klacht hebt of je bent van mening dat Avant Spirit de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij je telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met Avant Spirit om samen tot een oplossing te komen. In eerste instantie zal worden getracht het geschil te slechten tussen de begeleider en de cursist onderling. Als na het gesprek met de begeleider de klacht niet is opgelost, kan de cursist deze voorleggen aan de directeur van Avant Spirit.

 

INFORMATIE EN CONTACT

 

 • Avant Spirit is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-24547711. Binnen 5 werkdagen heb je respons op je emailbericht, tenzij anders vermeld. Wij horen graag van je wanneer je vragen, suggesties of opmerkingen hebt waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

 

©Opgesteld januari 2020. Wijzigingen voorbehouden.

 

[1] Omwille van de leesbaarheid wordt vanaf dit punt met cursus ook overige activiteiten bedoeld, waaronder B&B-overnachtingen, overnachtingen door pelgrims of Walk of Wisdom-wandelaars, persoonlijke retraites, workshops en andere activiteiten.

Emmausklooster

Bezoekadres:
Basilius van Bruggelaan 4
5363 VA Velp (Noord-Brabant)

KvK. 70346585
BTW NL858279241
IBAN

Sitemap

Contact

september   2021
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.